PROJEKTIRANJE Projektiranje KLASIČNIH in INTELIGENTNIH električnih inštalacij  


Zaradi tehnološko vse bolj kompleksnih sistemov, ki se danes vgrajujejo v sodobne objekte in zgradbe (sodobne električne naprave, elektronska oprema, inteligentne inštalacije, računalniški sistemi, programabilne strojne naprave,...) predstavlja projektiranje in načrtovanje medsebojno usklajene projektne dokumentacije zelo pomemben segment pri gradnji objektov. Sodobni objekti in zgradbe zahtevajo v vseh fazah prijektiranja skrbno načrtovanje, ki temelji na dobro zastavljeni idejni zasnovi, kot osnovi za uspešne nadaljnje faze projekta.

                              
                                                     
Pri gradnji objektov in zgradb je izdelava projektne dokumentacije obvezna in zahtevana s
predpisano zakonodajo (Gradbeni zakon GZ), kot taka, pa mora biti izdelana v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, pravilniki, zakoni in standardi. 
Nenehen razvoj sodobnih tehnologij, novih izdelkov, tehnološke opreme,... ter na drugi strani spremembe zakonodaje, novi predpisi, pravilniki in standardi,... zahtevajo od projektantov stalno strokovno izobraževanje ter spremljanje tehnoloških novosti, čemur v podjetju ELSIST posvečamo posebno pozornost.ELEKTRO PROJEKTANTSKE STORITVE PREDSTAVLJAJO OSNOVNO DEJAVNOST PODJETJA ELSIST . . .
Projektno dokumentacijo s področja elektrotehnike (električne inštalacije in električno opremo ter telekomunikacije) izdelamo za vse vrste zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov . . .
 • stanovanjske in poslovne stavbe 
 • stavbe in objekte v javni rabi
 • industrijske in gospodarske objekte
 • gradbeno inženirske objekte
 • energetsko infrastrukturo (oskrba z električno  energijo, javna razsvetljava,...)
 • elektronske komunikacije (komunikacijska omrežja, TK, KRS,...)
 • tehnološke sisteme
Za vse faze gradnje . . .
 • idejna zasnova (IDZ)
 • projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
 • projekt za izvedbo (PZI)
 • projekt izvedenih del (PID)
 • navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV)
Za potrebe priključitve objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) izdelamo načrte . . .
 • nizkonapetostnih (NN) priključkov 0,4kV
 • telekomunikacijskih (TK) priključkov
 • priključkov kabelsko razdelilnega sistema (KRS)
 • . . .


Glede na vrsto in funkcionalnost objektov projektiramo naslednje sisteme električnih inštalacij . . .

Električne inštalacije NIZKE NAPETOSTI

    
 • elektroenergetski NN razvodi 0,4 kV
 • sistemi splošnega, varnostnega in nadomestnega napajanja                  (mreža, diesel, UPS,...)
 • električni razdelilniki (razdelilni, krmilni, merilni,...)
 • splošna razsvetljava
 • lokalna in dekorativna (ambientna) razsvetljava
 • varnostna razsvetljava (pomožna, zasilna)
 • zunanja in javna razsvetljava
 • splošna mala moč
 • tehnološka moč
 • električne inštalacije strojnih naprav (sistemi ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, vodovoda, sprinkler sistemi,...)
 • ozemljevanje, izenačevanje potencialov, prenapetostna zaščita 
 • zaščita pred delovanjem strele

Električne inštalacije MALE NAPETOSTI

    
 • telekomunikacijske inštalacije (IKT sistemi - računalniška podatkovna omrežja, telefonija)
 • TV inštalacije (kabelsko razdelilni sistemi - KRS, CATV)
 • video - govorne in klicne naprave (videodomofoni, sestrski klici, SOS klici)
 • multimedijska in prezentacijska oprema
 • ozvočenja (centralna, splošna)
 • sistemi za prikazovanje časa
 • . . .
 • sistemi tehničnega varovanja (avtomatsko javljanje požara AJP, javljanje plina, protivlomno varovanje, video nadzor, kontrola pristopa, registracija delovnega časa,...)
 

 
INTELIGENTNE električne inštalacije KNX / EIB  

KRMILJENJE in REGULACIJA INTEGRIRANIH SISTEMOV . . . 
 • razsvetljave (senzorsko, prednastavljene scene, zatemnjevanja,...)
 • ogrevanja, hlajenja, prezračevanja (po prostorih, glede na prisotnost,...)     
 • senčenja (senčila, žaluzije,...)                                                                   
 • posameznih naprav in porabnikov (motorni pogoni, črpalke, ventili,...)
 • multimedije (radio, HI-FI naprave, hišni kino,...)
 • tehničnega varovanja (javljanje požara, vlom, video nadzor, videodomofonija,...)
 • bazenske tehnike
 • . . .
 • . . . avtomatska regulacija sistemov preko vremenske postaje
 • . . . krmiljenje sistemov po programskih urnikih,
 • . . . oddaljen nadzor preko interneta (PC, tablični računalnik, pametni telefon)
 • . . . oddaljen nadzor preko mobilnega omrežja (sms, klic)


 

AVTOMATIZACIJA objektov in tehnoloških sistemov

 • toplotne postaje
 • plinske kotlovnice
 • hladilne strojnice
 • hidroforne postaje
 • sistemi hidrantnih omrežij
 • čistilne naprave
 • vodna črpališča
 • bioplinske elektrarne
 • . . .
 • CENTRALNI NADZORNI SISTEMI (CNS)

    
  
       
Primer izvedbe in vezave električnega razdelilnika . . . po projektni dokumentaciji podjetja ELSIST
( projekt: Kotlovnica in hladilna strojnica v RTV centru Koper-Capodistria )
     Za vaš objekt izdelamo elektro projektno dokumentacijo v celoti
Kontaktirajte nas >>

HITRI KONTAKT    

 ELSIST
  Inženirske storitve
  in tehnično svetovanje

  Sedež podjetja: 
  Javornik 46
  2390 Ravne na Koroškem

  SLOVENIJA

  Poslovna enota Maribor:

  Lackova cesta 54
  2000 Maribor
  SLOVENIJA

T: +386 (0)41 200 302
E: info@elsist.si
    www.elsist.si

    Več informacij o podjetju

  
    Hitri kontakt >>
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke