REFERENCEReference projektiranja (izvedeni projekti in projekti v teku)


PI Tomaž MIKIC, univ.dipl.inž.el.

Pooblaščeni inženir elektrotehnike PI-E

Id. št.: IZS E-1972

Reference projektiranja električnih in telekomunikacijskih inštalacij po področjih . . .

 

 

  IZOBRAŽEVALNI in ŠPORTNI OBJEKTI  GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

 

HOTELI in ZABAVIŠČNI OBJEKTI

 

ČISTILNE NAPRAVE in ČRPALIŠČA VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI KOTLOVNICE in TOPLOTNE POSTAJE

 

POSLOVNI OBJEKTI KOMUNALNA INFRASTRUKTURAZDRAVSTVENI OBJEKTI

 

BAZNE POSTAJE MOBILNE TELEFONIJE


INDUSTRIJSKO - POSLOVNI OBJEKTI


 BIOPLINSKE ELEKTRARNE


Seznam referenc projektiranja in projektov v teku


Projekti izdelani samostojno ali v sodelovanju z različnimi projektivnimi podjetji . . .IZOBRAŽEVALNI in ŠPORTNI OBJEKTI


ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Velikost: cca 5.365m2 (ŠOLE), 2.532m2 (TELOVADNICA)

Opis del: IDZ, IDP, PGD, PZI elektro projekti - el. inštalacije nizke in male napetosti
               NN priključek 0,4kV, TK priključek, KRS priključek


FAKULTETA ZA KEMIJO in KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UN v Ljubljani)
CNS KRMILJENJE ODVODNIH VENTILATORJEV ZA TEHNOLOŠKO OPREMO
Opis del: PZI elektro projekt (krmiljenje preko centralnega nadzornega sistema - CNS)

MEDICINSKA FAKULTETA V MARIBORU (UN v Mariboru)
Velikost: cca 12.770m2

Opis del: PID elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti
               KNX-EIB sistemi inteligentnih električnih inštalacij, CNS


VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA LENT
Velikost: 1.406 m2 (MARIBOR)
Opis del: PGD, PZI, PID elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti

TELOVADNICA STRAŽIŠČE PRI KRANJU (večnamenska športna dvorana)
Velikost: 1.091 m2
Opis del: PGD, PZI, PID elektro projekt - el. inšt. nizke in male napetosti

ŠPORTNI PARK VRHNIKA (Atletski, nogometni stadion)
Velikost: Atletski + nogometni stadion
Opis del: PZI elektro projekt (razsvetljava stadiona po zahtevah AZS, el. inšt. nizke in male napetosti)
 

ATLETSKI STADION POLJANE V MARIBORU (Atletski stadion)
Velikost: Atletski stadion
Opis del: PZI elektro projekt (prenova el. inštalacij na stadionu za potrebe tekmovanj po zahtevah AZS,      
               el. inštalacije nizke in male napetosti)
 


HOTELI in ZABAVIŠČNI OBJEKTI


Hotel KEMPINSKI PALACE Portorož

Velikost: cca 30.000m2

Opis del: PZI elektro projekt - avtomatizacija strojnih naprav, CNS, NN inštalacije

Igralniško zabaviščni center CASINO MOND Šentilj
Velikost: 11.600m2
Opis del:
PZI elektro projekt - avtomatizacija strojnih naprav, CNS, NN inštalacije

Hotel PARK, Bled
Velikost: 202 hotelskih sob
Opis del:
PZI elektro projekt - avtomatizacija ogrevanja in hlajenja za hotelske sobe,
              
avtomatizacija strojnih naprav (CNS, hladilna postaja, v 202 hotelskih sobah)
 


VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI


Stanovanjsko-poslovni objekt REJČEVA Nova Gorica (s podzemnimi garažami)
Velikost: 11.500m2
Opis del:
PGD, PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti

Stanovanjsko - poslovni objekt CENTER NAZARJE (objekti ABC)
Velikost: 4.350m2
Opis del: PGD, PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti

Poslovno stanovanjski objekt CENTRUM (s podzemnimi garažami)
Velikost: 17.700 m2 (
OB JARKU - MARIBOR)
Opis del: PGD, PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti
 

Večstanovanjski objekt MAGDALENA 4 (1. faza - podzemne garaže)
Velikost: 9.100 m2 (MARIBOR)
Opis del: PGD elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti
 

Stanovanjski objekti VRANSKO (s podzemnimi garažami)
Velikost: 5 stanovanjskih blokov
Opis del: PGD elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti
 

Stanovanjsko naselje HAJDINA
Velikost: naselje 28 stanovanjskih hiš/objektov
Opis del: PGD elektro projekt objektov, komunalne infrastrukture (NN, TK in CATV razvod, javna razsvetljava)
 

Večstanovanjski objekt
Velikost: 940m2 (BEZENA)
Opis del: PGD elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti
 POSLOVNI OBJEKTI


Poslovni objekt SLOVENIJALES - celovita energetska sanacija
Velikost: 3x klet + P + 11 etaž .... cca 36.750 m2 (LJUBLJANA)
Opis del:
IDP, PZI elektro projekt - CNS, avtomatozacija strojnih naprav

Poslovni objekt BMW SELMAR Maribor (s podzemnimi garažami)
Velikost: 2.600 m2
Opis del:
PGD, PZI, PID elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti

Poslovni objekt STEGNE Ljubljana (s podzemnimi garažami)
Velikost: 14.630 m2
Opis del:
PGD, PZI elektro projekt (moč, splošna, varnostna in zunanja razsvetljava)

Poslovna stavba PRVA FINANČNA AGENCIJA
Velikost: 1.900 m2 (LIMBUŠ - IND. CONA)
Opis del:
PZI, PID elektro projekt (toplotna postaja, zunanja razsvetljava)

Poslovni objekt RAIFFEISEN BANKA Maribor (s podzemnimi garažami)
Velikost: 5.800m2
Opis del:
PGD, PZR, PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti

Poslovni objekt PROBANKA Ljubljana
Velikost: 1.127 m2
Opis del:
PGD, PZI elektro projekt - el. inšt. nizke in male napetosti, CNS, NN priključek 0,4kV
 

Poslovni objekt
Velikost: 1.150m2 (MARIBOR)
Opis del: PGD elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti,
NN priključek 0,4kV
 

Sejne dvorane ZAG Ljubljana (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
Velikost: 200 m2
Opis del:
PZI elektro projekt - prenova sejnih dvoran (el. inštalacije nizke in male napetosti, multimedija)
 

Poslovni prostori BANKE KOPER
Velikost: 490 m2 (LJUBLJANA)
Opis del: PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti
 INDUSTRIJSKO - POSLOVNI OBJEKTI


INDUSTRIJSKO - POSLOVNI OBJEKT
Velikost: 1.655 m2 (industrijska hala) + 354 m2 (poslovni aneks)
Opis del: PGD, PZI, PID elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti
(razvod močnostnih zbiralčnih sistemov, avtomatizacija strojnih naprav, CNS centralni nadzorni sistem),
NN priključek 0,4kV

REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Pomurje II faza CERO Puconci

Velikost: 9.052 m2 (4 industrijske hale)
Opis del: PZI, PID elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti

Industrijski objekt Limbuš
Velikost: 700m2
(LIMBUŠ - IND. CONA)
Opis del: PGD elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti, NN priključek 0,4kV
 

Poslovno - skladiščni objekt ŽALEC
Velikost: 2.800 m2
Opis del:
PGD, PZI elektro projekt (toplotna postaja, NN priključek 0,4kV)
 

Industrijsko - posovni objekt MERC
Velikost: ... m2
Opis del:
PGD, PZI, PID elektro projektI v celoti, strokovni elektro nadzor pri gradnji
 

Industrijski objekt za predelavo sadja in zelenjave
Velikost: 3.400m2
Opis del:
PGD, PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti
 KULTURNI OBJEKTI


KULTURNI CENTER Slovenj Gradec (gledališče)
Velikost: 5.800 m2
Opis del:
IDP, PGD elektro projekt - sistem CNS, komunalna infrastruktura ELEKTRO, JR, TK, CATV
 

KULTURNI DOM Pekre
Velikost: 640 m2 (MARIBOR)
Opis del: PZI elektro projekt - (prenova električnih inštalacij, strelovoda, ureditev dveh plinskih kotlovnic)
 

MEDGENERACIJSKI DOM Limbuš
Velikost: 700 m2
Opis del: PGD elektro projekt - el. inšt. nizke in male napetosti, plinska kotlovnica, NN priključek 0,4kV
 ZDRAVSTVENI OBJEKTI, LEKARNE, LABORATORIJI


ORL KLINIKA Ljubljana - UKC Ljubljana
Velikost: 2.100 m2
Opis del:
PGD, PZI, PID elektro projekt objekta R - el. inštalacije nizke in male napetosti
 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE (novogradnja)
Velikost: 25.000 m2
Opis del:
IDZ, IDP elektro projekt - splošna moč, razsvetljava, telekomunikacije, izenačitve potenciala, IT sistemi - OP sobe, bolniške sobe, sistem CNS
 

ZAKLONIŠČA v Splošni bolnišnici CELJE (prenova)
Velikost: 1x50, 2x200 oseb
Opis del: PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti
 

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA
Velikost: 200 m2 (MARIBOR)
Opis del:
PGD, PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti, ureditev plinske kotlovnice
 

NOVA SEPTIKA in URGENCA v SB CELJE (dograditev agregatskih polj v TP1,2)
Velikost: ... m2
Opis del: PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke napetosti - agregatska polja v TP1 in TP2
 

ZDRAVSTVENI DOM S SPEC. ZDRAV. ORDINACIJAMI
Velikost: 1.078 m2 (MARIBOR)
Opis del: PGD elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti

OBJEKT Z ZDRAVSTVENIMI ORDINACIJAMI
Velikost: ... m2 (MARIBOR)
Opis del: PGD, PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti

PEDIATRIČNA ORDINACIJA
Velikost: ... m2 (MARIBOR)
Opis del: PGD, PZI elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti
 

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
Velikost: 3.030 m2
Opis del: PID elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti                            

LEKARNA MARIBOR - celovita prenova
Velikost: ... m2
Opis del: PZI, PID elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti                            

LABORATORIJ ALKALOID LJUBLJANA
Velikost: ... m2
Opis del: PZI, PID elektro projekt - el. inštalacije nizke in male napetosti                            GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI


MOST ČEZ SAVO V BEOGRADU
Velikost: l=969 m, h=207 m
Opis del:
PGD, PZI (glavni projekt mosta) - el. inšt. nizke napetosti - moč, razsvetljava
(splošna, cestna, ladijska in letalska razsvetljava)
                           ČISTILNE NAPRAVE in ČRPALIŠČA,

KOTLOVNICE in TOPLOTNE POSTAJE,

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA,

BAZNE POSTAJE MOBILNE (DIGITALNE) TELEFONIJE,

BIOPLINSKE ELEKTRARNE,...


ČISTILNA NAPRAVA REGIJSKEGA CENTRA
ZA RAVNANJE Z ODPADKI Pomurje II faza CERO Puconci

Opis del: PZI, PID elektro projekt - avtomatizacija tehnologije črpališč čistilne naprave
      

ČISTILNA NAPRAVA in FEKALNA ČRPALIŠČA (občina ŠKOFLJICA)
Velikost: 4x črpališča, 1x čistilna naprava
Opis del: PZI elektro projekti črpališč in čistilne naprave
                           
 

ČISTILNA NAPRAVA in VODNA ČRPALIŠČA (občina LUČE)
Velikost: 3x črpališča, 1x čistilna naprava
Opis del: PGD NN električni priključki 0,4kV za objekte
                            
 

PLINSKA KOTLOVNICA (RTV center Maribor)
Opis del: PZI elektro projekt kotlovnice
(el. inštalacije nizke in male napetosti - tehnologija kotlovnice, CNS)
                          

KOTLOVNICA in HLADILNA STROJNICA
(RTV center Koper-Capodistria)

Opis del: PZI, PID elektro projekt kotlovnice in hladilne strojnice
(el. inštal. nizke in male napetosti - tehnologija kotlovnice in hladilne strojnice, CNS)


PLINSKA KOTLOVNICA (grad RAČE)
Opis del: PZI elektro projekt kotlovnice
(el. inštalacije nizke in male napetosti - tehnologija kotlovnice)
                           

PLINSKA KOTLOVNICA (Osnovna šola RAČE)
Opis del: PZI elektro projekt plinske
kotlovnice
(el. inštalacije nizke in male napetosti - rekonstrukcija)
                            
 

REKONSTRUKCIJE TOPLOTNIH POSTAJ (Občina Velenje, Šoštanj) - KP Velenje
Opis del:
PZI elektro projekti (VELENJE)
(el. inštalacije nizke in male napetosti - avtomatizacija topl. postaje)
                            
 

TOPLOTNA POSTAJA - POSLOVNA STAVBA PRVA FINANČNA AGENCIJA
Opis del:
PZI, PID elektro projekt (LIMBUŠ - IND. CONA)
(el. inštalacije nizke in male napetosti - tehnologija topl. postaje)
                           
 

CESTA PROLETARSKIH BRIGAD (novi cestni priključek)
Velikost: l=2.100 m (MARIBOR)
Opis del: PGD komunalna infrastruktura - CATV kablovod/optika
                           
 

Ureditev TRGA LEONA ŠTUKLJA v Mariboru
Velikost: 7.400m2
Opis del: PID - NN električne inštalacije (javna razsvetljava - splošna, dekorativna),
CATV in TK omrežje, VIDEO sistem
                           

BAZNE POSTAJE mobilne telefonije GSM/UMTS (po celotni Sloveniji)
Opis del:
IDZ, PGD, PZI, PID
načrti električnih inštalacij baznih postaj, NN priključki 0,4kV
                          

UVEDBA DIGITALNEGA RADIJSKEGA SISTEMA (GSM-R)
NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU (SLO železnice)

Velikost: 24 baznih postaj GSM-R
Opis del: IZN (PZI), PID
načrti električnih inštalacij baznih postaj                            

PROGOVNO KABLIRANJE Ljubljana - Kranj (SLO železnice)
Velikost: medpostajni odseki na progi Ljubljana - Kranj
Opis del:
IZN (PZI) elektro projekt - Telekomunikacije - Progovno kabliranje    

BIOPLINSKE ELEKTRARNE (Slovenija, Hrvaška)
Velikost: proizvodnja električne energije 1-2 MW
Opis del:
PGD, PZI, PID
elektro projekti - avtomatizacija tehnologije elektrarne, splošne el. inštalacije
                           


INTELIGENTNI SISTEMI ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ (KNX/EIB)

Stanovanjski objekti
(eno in večstanovanjske hiše)
Poslovni objekti    
(pisarne, ordinacije, sejne sobe,...)
Izobraževalni objekti
(laboratoriji, predavalnice, knjižnice,...)OSTALO


Ostali projektirani objekti in projektantske storitve v obdobju od leta 2005 do 2018
Faze: PGD, PZI, PID


- stanovanjske enote in objekti (samostojne in vrstne hiše)
- poslovni prostori, lokali, vrtci
- industrijske in obrtniške delavnice
- gospodarski in kmetijski objekti
- plinske kotlovnice stanovanjskih blokovskih enot


- NN priključki 0,4 kV, TK priključki (optika/baker), KRS priključki
- recenzije elektro projektne dokumentacije

 

HITRI KONTAKT    

 ELSIST
  Inženirske storitve
  in tehnično svetovanje

  Sedež podjetja: 
  Javornik 46
  2390 Ravne na Koroškem

  SLOVENIJA

  Poslovna enota Maribor:

  Lackova cesta 54
  2000 Maribor
  SLOVENIJA

T: +386 (0)41 200 302
E: info@elsist.si
    www.elsist.si

    Več informacij o podjetju

  
    Hitri kontakt >>
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke